GDPR / AVG

De General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt de huidige Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Hiermee wordt de privacywetgeving voor alle Europese landen nagenoeg gelijk getrokken en is op 25 mei 2018 van kracht gegaan.

De GDPR maakt onderscheid in degene die in het bezit is van persoonsgegevens en anderzijds bedrijven die persoonsgegevens verwerken. Quatro Systems is in dit geval de “verwerker” van persoonsgegevens. Er is in principe geen beperking aan het soort of aantal persoonsgegevens dat je mag verzamelen of verwerken. Je moet voor de verwerking van iedere soort persoonsgegevens echter wel een geldige reden hebben.

Voor Quatro Systems zijn er vier grondslagen op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verzamelen;

Voorwaarden

Quatro Systems voldoet aan de GDPR. Zodra een nieuwe opdracht vergeven is vragen wij om de vernieuwde algemene voorwaarden te accepteren. Quatro Systems hanteert een bewaartermijn van 6 maanden. Onze algemene voorwaarden zijn vernieuwd met daarin de verwerkersovereenkomst. Je kunt de algemene voorwaarden hier inzien en eventueel downloaden voor je eigen administratie.