Disclaimer

De zorg voor deze website

Quatro Systems besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Quatro Systems behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Quatro Systems aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Quatro Systems aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De inhoud van deze website

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Quatro Systems.

De garanties en zekerheden van Quatro Systems

Meer informatie over de serviceovereenkomst, controle en reiniging van systemen en onderdelen, de serviceperiode en onze garantie.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Bekijk het dienstenportfolio of neem direct contact op voor een afspraak met een beveiligingsprofessional van Quatro Systems, of bel 0182 39 03 33.